Doğada Arama Kurtarma

Arazide zor şartlarda mahsur kalmış kişileri kurtama ve doğal  afet risklerine karşı (çığ,heyelan,kaya düşmesi ve  kanyondan kurtarma eğitimleri) temel davranış ve becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.