Temel Afet Bilinci Eğitimi

Temel Afet Bilinci Eğitimi” ile aile fertlerine farkındalık ve bilinç oluşturmak için; zarar azaltma mantığı ile yaşam biçimimizi afetlere karşı duyarlı olacak şekilde gözden geçirmeli, çevremizi bu gözle algılamalı, güvenli yaşam bilinci / farkındalığı ve afet öncesi hazırlıklı olma eğilimi ile afetlere direncimizi arttırması hedeflenmektedir

temel