YANGIN EĞİTİMİ

Yangına karşı mücadele tedbirle başlar, alacağınız ilk tedbir Yangın Güvenlik Sisteminizin var ve faal olmasıdır. İkinci en önemli tedbir ise mevcut sisteminizi ve teçhizatları kullanmayı bilen, araçlı araçsız bir yangına müdahale edebilen eğitimli ve deneyimli personelinizin olmasıdır.

Yangın bir felakettir ve bu felakete sizin adınıza dur diyebilecek kişiler yangına en yakın olan iş yerinizde çalışanlarınız olacaktır. Felaket anında insanlar genelde akılları ile değil alışkanlıkları ile hareket ederler, İnsanlar ömürleri boyunca pek fazla yangınla karşılaşmazlar karşılaştıklarında ise manzara korkutucudur ve üstesinden gelebilmeleri için yeterli eğitimi almış ve kendine güveni kazanmış olmaları gerekir.

İşletmenizi korumak ve çalışanlarınızın can güvenliğini sağlamak için yapacağınız en iyi yatırımlardan biride personelinize aldıracağınız profesyonelce kişiler tarafından verilen yangın eğitimidir.

Yasal Zorunluluk

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır.

Yangın Eğitiminin Amacı Nedir?

Katılımcılara başlangıç aşamasındaki bir yangına, nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğretmek. Yanma ve yangın hakkında bilgi vererek yangın bilinci oluşturmak, Yangın türüne göre uygun söndürme maddeleri ve yangın yerindeki tehlikeleri öğretmek.

Eğitimin süresi:

Eğitimin süresi katılımcı sayısı ve işletmenin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermektedir. En yaygın kullanılan ders saati temel yangın eğitimi için 2 saattir.

Eğitimin sonrası verilecek belgeler:

Yangın tehlike sınıfına göre işlenen ders saati sonrasında tüm katılımcılara Yangın Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

Eğitimin konuları nelerdir?

Yangın eğitimi 2 ana başlık altında toplanmaktadır.

 • Temel Yangın Bilgisi (Yanma ve yangın bilgisi)
 • İleri Düzey Yangın Eğitimi

 

Temel Yangın Bilgisi eğitimi; Tüm personele yanma ve yangın nedir, Yangın sınıfları nelerdir, Söndürme maddeleri nelerdir, Hangi yangına ne tip söndürücü ile müdahale edilir gibi genel konularda verilen eğitimdir.

İleri Düzey yangın eğitimi; Temel konular ve Yangına müdahale teknikleri, olay yerindeki tehlikeler, Bina da kullanılan Yangın Güvenlik Sistemleri, Ekip çalışması, Yangın anında doğru davranış tarzı, Acil durum planlaması, Yangın Önleyici tedbirler, Yangının safhaları konularında daha geniş içerikli bilgi verilmektedir.

Yangın Tatbikatı Nedir?

İşletmedeki tüm çalışanların, olası bir yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek can kaybı ve zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır. Tahliye konusunda alışkanlık kazandırmak, Tahliye yollarını ve tahliye esaslarını öğretmektir.

Yangın Tatbikatının amacı nedir?

Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin; Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

Yangın Eğitimi Konuları:

 • Yanma ve yangın nedir
 • Yanmanın çeşitleri
 • Yangının sınıfları
 • LPG ve doğal gaz yangınları
 • Yangının çıkış sebepleri
 • Bina yangın ekipleri ve görevleri
 • Yangın söndürme maddeleri
 • Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
 • Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
 • Yangın anında hareket tarzı
 • Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
 • Yangıda Hareket Tarzı
 • Olay yerindeki tehlikeler

 

TEMEL İLKYARDIM BİLİNCİ EĞİTİMİ

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamalarda bulunarak, acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Eğitimin süresi: İlk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 6 saat olup teorik konular anlatılmaktadır. Eğitimde kullanılan materyaller (manken, sargı bezi, atel vb.) tarafımızdan temin edilmektedir. Eğitimler, Sağlık Bakanlığı’ndan eğitmen sertifikasına sahip konusunda Uzman Eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Eğitimin sonrası verilecek belgeler:

İlkyardım Eğitimin işlenen ders saati sonrasında tüm katılımcılara İlkyardım Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

 İlkyardım Eğitimi Konuları:

 • Genel İlkyardım Bilgileri.
 • Hasta / Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikler

 

AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

Aile fertlerine farkındalık ve bilinç oluşturmak için; zarar azaltma mantığı ile yaşam biçimimizi afetlere karşı duyarlı olacak şekilde gözden geçirmeli, çevremizi bu gözle algılamalı, güvenli yaşam bilinci / farkındalığı ve afet öncesi hazırlıklı olma eğilimi ile afetlere direncimizi arttırması hedeflenmektedir.

Eğitimin süresi: Afet Bilinci eğitimlerinde kişi sınırlaması yoktur. Eğitim süresi 1 saat olup teorik konular anlatılmaktadır. Eğitimler, AFAD eğitmen sertifikasına sahip konusunda Uzman Eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Eğitimin sonrası verilecek belgeler:

Afet Bilinci Eğitimini sonrasında tüm katılımcılara AFAD tarafından Katılım Belgesi verilmektedir.

Afet Bilinci Eğitimi Konuları:

 • Afet nedir ve nasıl meydana gelir?
 • Deprem nedir, deprem büyüklüğü nedir (şiddet ve büyüklük arasındaki fark)?
 • Yapısal riskler ve yapısal olmayan riskler nelerdir?
 • Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasındaki doğru davranış modelleri nelerdir?
 • Bireysel müdahale kapasitesi ve becerileri arttırma çalışmaları nasıl yapılır?
 • Aile Afet Planı nedir?
 • Afet ve Acil Durum çantası nedir?
 • Afet anında nasıl davranmamız gerekir?
 • Aile afet toplanma alanı nedir?
 • Afet sonrası yapılması gerekenler nelerdir?

Uksar Akademi Eğitim Başvuru formu